Ελληνική Αρχαιότητα στο Σήμερα

Το πρόγραμμα «Ηρώδης Αττικός: Έργα και Ημέρες» αποτελεί την πρώτη δράση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ελληνική Αρχαιότητα στο Σήμερα», που διοργανώνει το ΜΕΚΕΠ, μίας σειράς τετράμηνων εκπαιδευτικών δράσεων, που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και απευθύνονται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η «Ελληνική Αρχαιότητα στο Σήμερα» προσεγγίζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με στόχο να τον φέρει στο παρόν. Η προσέγγιση αυτή επιθυμεί να κάνει πιο ελκυστική και κατανοητή την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και να αφυπνίσει το ενδιαφέρον του σύγχρονου μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αισθάνεται ως επί το πλείστον ξένος προς αυτήν.

Χρησιμοποιώντας τη βιωματική διδασκαλία, την «επιτόπου» διδασκαλία στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία, και τις διαδραστικές δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αντιπαραβάλλονται δύο εποχές που τις χωρίζουν χιλιετίες.

nyphaio

Στόχοι του προγράμματος

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη των ομοιοτήτων του αρχαίου ελληνικού κόσμου με τη σύγχρονη εποχή, τα κοινά προβλήματα και τα παρόμοια κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα.

H «Ελληνική Αρχαιότητα στο Σήμερα» δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εξάσκηση των μαθητών στο να θέτουν καίρια ερωτήματα μέσα από την διαδικασία λόγου-αντιλόγου με την χρήση της ρητορικής, να συζητούν τις απόψεις τους, να προτείνουν λύσεις και να αντιμετωπίζουν το θέμα τους πολύπλευρα.

nymphaio

Εκπαιδευτικά Οφέλη

Οι συμμετέχοντες μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη. Συγκεκριμένα, οι μαθητές:

• Αποκτούν ουσιαστική επαφή με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, από τον οποίο σήμερα είναι σχετικά αποξενωμένοι, και αναπτύσσουν εντονότερο ενδιαφέρον για την εθνική και ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.
• Αντιλαμβάνονται τη σημασία της ιστορικής γνώσης για την επίλυση των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων και διευρύνουν τους προβληματισμούς τους.
• Έρχονται σε επαφή με την επιστημονική μεθοδολογία και μαθαίνουν πως χρησιμοποιούνται τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας στην επιστήμη της αρχαιολογίας. 
• Αποκτούν συνείδηση των θετικών και αρνητικών πτυχών του αντικειμένου της έρευνας τους και ασκούνται στο να το αντιμετωπίζουν σφαιρικά. 
• Αναπτύσσουν αναλυτική, συνθετική και κριτική σκέψη, και εξοικειώνονται με την τεχνική της επιχειρηματολογίας και τον δημόσιο λόγο. 
• Μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μέσα στην ομάδα, και να σέβονται και να συνεκτιμούν την αντίθετη άποψη.

nymphaio