Ομιλίες Επιστημονικών Συνεργατών

Θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από τους Επιστημονικούς Συνεργάτες στα αμφιθέατρα των σχολείων και στο Δήμο Κηφισιάς. Η θεματολογία των ομιλιών πηγάζει από τα έργα και τις ημέρες του Ηρώδη Αττικού και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους μαθητές στις εργασίες τους και να συνδέσει την αρχαιότητα με το σήμερα.

Τα θέματα των ομιλιών είναι τα ακόλουθα:

• Δρ. Άρτεμις Βαλεστάιν: Η Προσωπικότητα του Ηρώδη Αττικού. 
• Δρ. Αθανάσιος Θέμος: Τα Υδραγωγεία στη Ρωμαϊκή Πελοπόννησο. 
• Δρ. Μαριλένα Καραμπατέα: Επισκόπηση των Αρχαιολογικών Μνημείων του Ηρώδη Αττικού. 
• Δρ. Μανώλης Κορρές: Η Αρχιτεκτονική και η Ιστορία του Ωδείου του Ηρώδη Αττικού. 
• Δρ. Γιάννης Λιγνάδης: Ηρώδης και Β’ Σοφιστική. Σήμερα: Καθαρεύουσα και Δημοτική. 
• Δρ. Ανδρονίκη Μακρή: Η Μάχη του Μαραθώνα και ο Ηρώδης Αττικός. 
• Δρ. Φώτης Παπαθανασίου: Ο Σημερινός Έλληνας Πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
• Δρ. Αικατερίνη Ρωμιοπούλου: Η Τέχνη στην Εποχή του Ηρώδη Αττικού. 
• Δρ. Παναγιώτης Σαμπατακάκης: Το Φαινόμενο της Λειψυδρίας Σήμερα. 
• Δημήτριος Σούρλας: Ηρώδης και Αδριανός. 
• Δρ. Χρήστος Τσιρογιάννης: Οι Σύγχρονοι Συλλέκτες Αρχαιοτήτων. Το Διεθνές Νομοθετικό Πλαίσιο.

idragogio

Παραγωγή Εκπαιδευτικών Βίντεο

Για τις ανάγκες του προγράμματος θα παραχθούν εκπαιδευτικά βίντεο, διάρκειας 30 λεπτών το καθένα, που θα περιέχουν τις ανωτέρω ομιλίες των Επιστημονικών Συνεργατών. Τα βίντεο θα αναρτηθούν στο www.herodesatticus.org και θα είναι προσβάσιμα από τους μαθητές, οι οποίοι θα τα συμβουλευθούν για τις εργασίες τους.