Συνέδριο - Αγώνες Ρητορικής

Tο πρόγραμμα ολοκληρώνεται και κορυφώνεται με την παρουσίαση των εργασιών από τους μαθητές σε μονοήμερο συνέδριο με τίτλο «Ηρώδης Αττικός: Έργα και Ημέρες», όπου θα λάβουν χώρα και οι αγώνες ρητορικής μεταξύ των μαθητών.

Το συνέδριο απευθύνεται μαθητές των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, οι οποίοι και θα έχουν προσκληθεί σε αυτό. Έτσι δίδεται η ευκαιρία σε όλους από τους 2.000 μαθητές των σχολείων να αποκομίσουν εκπαιδευτικά οφέλη από την πραγματοποίηση του προγράμματος.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε εγκαταστάσεις του Δήμου Κηφισιάς, ο οποίος θα συνδράμει και στην οργανωτική του υποστήριξη. Θα είναι διάρκειας έξι ωρών, με δύο διαλείμματα της μισής ώρας.

Παρουσιάσεις Εργασιών

Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει με διαδραστικό τρόπο, ερωτήσεις και ανταλλαγή απόψεων. Προκειμένου να παρουσιάσει την εργασία της, η κάθε ομάδα θα χωρίζεται σε τρεις υποομάδες. Αρχικά, η πρώτη υποομάδα θα παρουσιάσει το θέμα στην αρχαιότητα και η δεύτερη στη σύγχρονή του διάσταση. Εν συνεχεία, η τρίτη υποομάδα θα θέτει ερωτήματα σχετικά με το θέμα προς τις άλλες δύο, δίνοντας την δυνατότητα στα μέλη των υποομάδων να αναδείξουν τις ρητορικές τους ικανότητες.

rhetorical

Βραβεύσεις

Στο τέλος του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές θα επιλέξουν μέσω ψηφοφορίας την καλύτερη εργασία. Κριτήρια επιλογής θα είναι η επιστημονική προσέγγιση του θέματος, η χρήση της τεχνολογίας, η πρωτοτυπία και η ρητορική ικανότητα των μαθητών. Πέραν του αναμνηστικού επάθλου, η νικήτρια ομάδα θα λάβει και χρηματικό έπαθλο. Σε όλους τους μαθητές θα απονεμηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Την σχετική απονομή θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Κηφισιάς.