Θέματα Εργασιών

Τα έξι θέματα των εργασιών επιλέχθηκαν με στόχο οι μαθητές αφενός να προσεγγίσουν με επιστημονικό τρόπο την ελληνική αρχαιότητα και αφετέρου να προβούν σε ουσιαστικές συγκρίσεις με την σύγχρονη εποχή.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες μαθητές θα αναπτύξουν τα εξής θέματα:

1. Ποιος ήταν ο Ηρώδης Αττικός; Η πολυδιάστατη και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του Ηρώδη Αττικού, φιλοσόφου, διδασκάλου, ευεργέτη, «μαικήνα» των τεχνών του 2ου αιώνα μ.Χ. 
2. O Ηρώδης Αττικός ως Μέγας Ευεργέτης τον 2ο αιώνα μ.Χ., και οι μεγάλοι ευεργέτες της σύγχρονης Ελλάδας, όπως πχ. ο Απόστολος Αρσάκης, οι αδερφοί Ζάππα, ο Ευάγγελος Αβέρωφ, ο Αντώνης Μπενάκης, ο Σταύρος Νιάρχος. 
3. Υδραγωγεία και έργα ύδρευσης του Ηρώδη Αττικού. Τα προβλήματα ύδρευσης και τα υδραγωγεία ως τεχνικά επιτεύγματα της αρχαιότητας και το πρόβλημα της λειψυδρίας σήμερα. Προτείνουμε λύσεις. 
4. Ο Ηρώδης Αττικός ως μέγας συλλέκτης και εραστής της τέχνης τον 2ο αιώνα μ.Χ., και οι σύγχρονοι συλλέκτες αρχαιοτήτων. Το επίκαιρο θέμα της διακίνησης πολιτιστικών αγαθών σήμερα, μετά τη σύμβαση της UNESCO του 1970. 
5. Ο Ηρώδης Αττικός και ο Αττικισμός. Το πρόβλημα της «διγλωσσίας» στην ελληνική γλώσσα, μεταξύ γραπτής και προφορικής γλώσσας, δημοτικής και καθαρεύουσας. Κινδυνεύει στην εποχή του διαδικτύου η ελληνική γλώσσα να αλλοιωθεί; 
6. Ηρώδης Αττικός, ένας Έλληνας Ρωμαίος πολίτης στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. – Ο σημερινός Έλληνας, πολίτης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομοιότητες και διαφορές.

herodes