Συγκρότηση Εκπαιδευτικού Υλικού

Η συγκρότηση του εκπαιδευτικού υλικού και της βιβλιογραφίας θα πραγματοποιηθεί από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους του προγράμματος (Δρ. Άρτεμις Βαλενστάιν και η Δρ. Ανδρονίκη Μακρή) και θα βασιστεί, κατά κύριο λόγο, σε έρευνα και μελέτη σε εξιδεικευμένες βιβλιοθήκες των αρχαιολογικών σχολών της Αθήνας.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από συγγράμματα των Επιστημονικών Υπευθύνων που θα συνταχθούν ως αποτέλεσμα της ανωτέρω έρευνας και μελέτης και θα διανεμηθούν στους μαθητές ως βοηθήματα. Σημειώνεται ότι η διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τον Ηρώδη Αττικό στην ελληνική γλώσσα είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Ως εκ τούτου:

• Η σύσταση της σχετικής βιβλιογραφίας από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους θα απαιτήσει ιδιαίτερα εντατική και μακρά εργασία.

• Η εν λόγω βιβλιογραφία των Υπευθύνων θα αποτελέσει σημαντική προσφορά στη μελέτη και ανάδειξη του Ηρώδη Αττικού, μιας ξεχασμένης προσωπικότητας του αρχαίου ελληνικού κόσμου, που υπήρξε ο μεγαλύτερος ευεργέτης αυτού.

Επιπλέον, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι θα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία, σχετικό φωτογραφικό υλικό και διαδικτυακούς συνδέσμους (links).