Το πρόγραμμα «Ηρώδης Αττικός: Έργα και Ημέρες» αποτελεί την πρώτη δράση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ελληνική Αρχαιότητα στο Σήμερα», που διοργανώνει το Μορφωτικό & Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΕΚΕΠ, www.herc.gr).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους περίπου 2.000 μαθητές των τεσσάρων Γυμνασίων και των τεσσάρων Γενικών Λυκείων του Δήμου Κηφισιάς, περιοχής της οποίας ο Ηρώδης υπήρξε κάτοικος και στην οποία άφησε το στίγμα του. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή ογδόντα μαθητών (δέκα μαθητές ανά σχολείο) που θα επιλεγούν από τους καθηγητές τους προκειμένου: α) να παρακολουθήσουν ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, β) να προετοιμάσουν εργασίες σχετικά με τον Ηρώδη, γ) να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές και δ) να παρουσιάσουν σε συνέδριο με αγώνες ρητορικής τις εργασίες τους.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 15 εβδομάδες, με ημερομηνία έναρξης την 2η εβδομάδα του Ιανουαρίου 2019 και ολοκλήρωση την 2η εβδομάδα του Απριλίου 2019, πριν το κλείσιμο των σχολείων για τις διακοπές του Πάσχα.

herodio
herodio2
nymphaio
nymphaio2

Ο «Ηρώδης Αττικός: Έργα και Ημέρες» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Κηφισιάς και σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος - ΒΙΟΧΑΛΚΟ».

kifisia
viochalko

Φάσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 Φάσεις:

Α’ Φάση: Ομιλίες Επιστημονικών Συνεργατών, Ενημέρωση Σχολείων, Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού, Επιλογή Μαθητών

Στην αρχή της Α΄ Φάσης του προγράμματος πραγματοποιούνται οι ομιλίες στα σχολεία από τους Επιστημονικούς Συνεργάτες του προγράμματος. Στη συνέχεια, συγκροτείται το εκπαιδευτικό υλικό και συγκεκριμένα: α) παράγονται εκπαιδευτικά βίντεο με τις ομιλίες των Επιστημονικών Συνεργατών, β) συγκροτείται το Εκπαιδευτικό Υλικό από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους του προγράμματος και γ) δημιουργείται η ιστοσελίδα www.herodesatticus.org που θα φιλοξενήσει τα βίντεο και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό (θέματα εργασιών, βιβλιογραφία, links, κλπ).

Λαμβάνει χώρα η ενημέρωση των καθηγητών και των μαθητών σχετικά με το πρόγραμμα εντός των σχολείων του Δήμου Κηφισιάς από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους. Η Α΄ Φάση ολοκληρώνεται με την επιλογή από τους καθηγητές των σχολείων των ογδόντα μαθητών που θα συμμετέχουν.

Β’ Φάση: Προετοιμασία και Επίβλεψη Εργασιών, Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Οι ογδόντα συμμετέχοντες μαθητές οργανώνονται σε έξι ομάδες και η κάθε ομάδα επιλέγει ένα από τα έξι διαθέσιμα θέματα εργασιών. Οι ομάδες αρχίζουν την σχετική έρευνα και προετοιμασία προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Η προετοιμασία των εργασιών πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη των Επιστημονικών Υπευθύνων του προγράμματος, που παρέχουν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή, τη διάρκεια και τον τρόπο παρουσίασης των ομιλιών. Η επίβλεψη γίνεται δια ζώσης και μέσω ηλεκτρονικών μέσων (email, ηχητικές κλήσεις, βιντεοκλήσεις, κλπ).

Πραγματοποιούνται οι τρεις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές εκδρομές στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους που σχετίζονται με τη ζωή και το έργο του Ηρώδη Αττικού: α) Κηφισιά και Μαραθώνας, β) Ωδείο Ηρώδη Αττικού και Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και γ) Εύα Κυνουρίας και Αρχαία Ολυμπία. Κατά τις εκδρομές γίνονται ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων και γίνονται παρουσιάσεις από τους μαθητές της μέχρι τότε πορείας των εργασιών τους. Οι δράσεις των εκδρομών βιντεοσκοπούνται, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος το σχετικό υλικό.

vila
vila

Γ’ Φάση: Συνέδριο / Αγώνες Ρητορικής

Tο πρόγραμμα ολοκληρώνεται και κορυφώνεται με την παρουσίαση των εργασιών από τους μαθητές σε μονοήμερο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί σε εγκαταστάσεις του Δήμου Κηφισιάς, όπου θα λάβουν χώρα και οι αγώνες ρητορικής μεταξύ των μαθητών. Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει με διαδραστικό τρόπο, ερωτήσεις και ανταλλαγή απόψεων.

Θα απονεμηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες μαθητές και θα βραβευθεί, με ψηφοφορία από τους μαθητές και τους καθηγητές, η καλύτερη από τις 6 ομάδες.